Missie van Erik van der Werf

Onze missie is het helpen van start-ups met de implementatie en uitvoering van hun strategie.

 

Onze doelstelling

Organisaties die groeien en in ontwikkeling zijn hebben een groeiende informatiebehoefte. Wij willen organisaties helpen met het in kaart brengen van deze behoefte, en vervolgens ook de verzameling van deze informatie. Onze focus ligt hierbij op de identificatie en meting van stuwende factoren. Dus specifiek de activiteit die tot de gewenste resultaten leidt, en niet alleen de (financiële) uitkomsten.

Wat wij willen voor uw organisatie

Betere beslissingen
We verzamelen informatie om betere beslissingen te kunnen nemen. De data die we dus willen ontvangen moet iets zeggen over de toekomst, niet het verleden. Vooruitkijken is belangrijker dan het meten van resultaten.
Inzicht in de toegevoegde waarde
Wij helpen organisaties met het meetbaar maken van hun strategie. De basis van strategie is concurrentievoordeel. Juist de zaken die je anders doet dan je concurrenten wil je meten.
KPI's
Door initiatieven te koppelen aan strategische doelstellingen kan een organisatie key performance indicators opstellen. Door deze in een dashboard samen te vatten kan het management team tijdig bijsturen.
Databronnen combineren
Door het combineren van databronnen kan een organisatie tot nieuwe inzichten komen met betrekking tot stuwende factoren.

Profiel

In de periode 2004-2011 ben ik werkzaam geweest bij een tweetal big-4 accountantskantoren. Hier heb ik bij een groot aantal ondernemingen controlewerkzaamheden verricht. 


Hier constateerde ik  dat bij veel organisaties te veel op alleen financiële cijfers werd gestuurd en beslissingen werden genomen. Juist de stuwende krachten van de onderneming moeten gemeten en gebruikt worden om beslissingen te nemen. 


Dit heeft mij doen besluiten om in 2012 een eigen kantoor op te richten. En te specialiseren in informatievoorziening en data-analyse voor het management. Juist die informatie verzamelen waar je als management team iets aan hebt.

Werkwijze

Kennismaking
Voordat we beginnen willen we altijd graag kennis maken met de ondernemer.
Oriëntatie
Na de kennismaking onderzoeken we of we als organisatie een toegevoegde waarde kunnen zijn voor uw organisatie.
Dienstverlening
Afhankelijk van gemaakte afspraken verzorgen we een (deel van) het strategisch implementatie traject.
Doorlopende ondersteuning
Ook na implementatie willen we graag betrokken blijven, de strategie van een organisatie blijft immers altijd in beweging.

Kennismaken?

Bent u benieuwd geworden naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. U kunt ons bereiken via info@erikvanderwerf.nl of telefonisch via 0592 763 812