Data analyse

Een organisatie verwerkt grote hoeveelheden datastromen. Wij helpen de organisa-

tie een management informatiesysteem op te zetten dat aansluit met de doelstel-

lingen van de organisatie.

 

 

 

 

 

 

Een data analyse kan niet alleen bijdragen aan het verkrijgen historische en/of financiële informatie, maar geeft ook van inzichten over de toekomst en realisatie van initiatieven. Bij een data analyse worden gegevens grondig en zorgvuldig bekeken en geïnterpreteerd. Hieruit kunnen bijvoorbeeld andere strategische keuzes uit voorkomen. Daarnaast kan het ook inzichten geven over ontwikkelingen binnen de

onderneming..

Managementinformatiesysteem (MIS)

Managementinformatiesystemen, ook wel MIS genoemd, zijn systemen waarmee grote hoeveelheden data kunnen worden beheerd. Deze vorm van informatietechnologie brengt vele voordelen met zich mee.

- De voordelen van een goed managementinformatiesysteem:

- Het ondersteunt de strategische ontwikkeling;

- Het geeft meer inzicht in de ontwikkelingen;

- Het zorgt voor snelle en betere beslissingen op alle niveaus;

- Het laat een onderneming sneller reageren op de concurrentie en marktontwikkelingen.

Contact opnemen

Bent u benieuwd geworden naar de mogelijkheden voor uw organisatie op het gebied van data analyse? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennis-

makingsgesprek. U kunt ons bereiken via info@erikvanderwerf.nl of telefonisch via

 

0592 763 812